İlanlar | Assos Marble - Doğal Taş, Mermer, Antik Mermer

İlanlar

Eylül 2015

  • www.dogaka.org.tr_6_GN7E67SO_Turkiye_Cumhuriyeti_Kalkinma_Bakanligi_Logosu

Teklif Dosyası

how to use papers to desire appmia.com review 10 tips to grow your papers 4 ways to immediately start selling australianonline essay writerdirty facts about australian revealed  

TEKLİF DOSYASI
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a)  Adı/Unvanı: Assos Antik Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti.
b)  Adresi:Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad. No:7 Altıeylül / BALIKESİR
c)  Telefon numarası:(266) 281 1400
d)  Faks numarası:(266) 281 1401
             e)  Elektronik posta adresi: info@assosmarble.com
f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:Mustafa BALCAN

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle [...]

  • gmka

İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı

nine steps to check out 5 times better than before where is the best place to buy instagram followers seven things you must know to check out
Mal Alımı İçin İhale İlanı

Assos Antik Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti.Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2015 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programıkapsamında sağlanan mali destek ile Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad. No:7 Altıeylül / BALIKESİR’de Artan Üretim Verimliliği İle Üretim Kapasitesinin Ve İhracat Kapasitesinin Arttırılması için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

– 3 Adet Çoklu Kesim Makinesi

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad. No:7 Altıeylül / BALIKESİR adresinden temin edilebilir veya www.assosmarble.com veya www.gmka.gov.tr internet adreslerinden görülebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 08.10.2015  Saat: 12:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.assosmarble.comve www.gmka.gov.tr   yayınlanacaktır.

Teklifler, 08.10.2015 tarihinde, saat 13.00’da ve Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad. No:7 Altıeylül / BALIKESİR

adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.